View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
02/VBHN-BTNMT Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 04/05/2021 04/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
04/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 04/05/2021 04/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
03/VBHN-BTNMT Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 04/05/2021 04/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
02/2021/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng 29/04/2021 16/06/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 22/04/2021 01/07/2021 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
01/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 12/04/2021 26/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
51/2021/NĐ-CP Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 01/04/2021 01/04/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
41/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 30/03/2021 15/05/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
14/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 01/03/2021 20/04/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
11/2021/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 10/02/2021 30/03/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬