View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
90/2022/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước 28/10/2022 15/12/2022 Chính phủ Phạm Bình Minh Tải về
13/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 27/10/2022 12/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12/2022/TT-BTNMT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường 24/10/2022 09/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
83/2022/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 18/10/2022 20/10/2022 Chính phủ Phạm Bình Minh Tải về
10/2022/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội để xem xét, ký ban hành 29/09/2022 15/11/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
68/2022/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/09/2022 01/11/2022 Chính phủ Phạm Bình Minh Tải về
09/2022/TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 26/07/2022 20/09/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
88/NQ-CP Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/07/2022 22/07/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
45/2022/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 07/07/2022 25/08/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
08/2022/TT-BTNMT​ Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 05/07/2022 19/08/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬