MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Dự án của Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (Điều chỉnh cơ cấu sản xuất các loại sản phẩm), tổng công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm ” 01/07/2022 15/07/2022 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường "DA Đầu tư xuống sâu đến cote -20 m và điều chỉnh nâng công suất khai thác - chế biến khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Mũi Tàu xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; công suất 1.000.000 m3 đá nguyên kh” 01/07/2022 15/07/2022 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 30/06/2022 30/08/2022 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000. 30/06/2022 30/08/2022 Góp ý Xem góp ý
5 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa – Công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm ” 30/06/2022 14/07/2022 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất và kinh doanh bột oxit đồng, bột cacbonat đồng” " 30/06/2022 14/07/2022 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cập nhật Kế hoạch phát triển mỏ Hải Sư Trắng năm 2022" 29/06/2022 13/07/2022 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 29/06/2022 13/07/2022 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Joung Jin 29/06/2022 13/07/2022 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Kè bảo vệ khu vực Mốc 85 (2) xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 29/06/2022 13/07/2022 Góp ý Xem góp ý
12345

 Content Editor ‭[5]‬