View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
3192/QĐ-BTNMT Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 18/11/2022 18/11/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
150/NQ-CP Về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 14/11/2022 14/11/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
6707/BTNMT-VP Đề xuất sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022 09/11/2022 09/11/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
3020/QĐ-BTNMT Quyết định số 3020/QĐ-BTNMT: Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường 07/11/2022 07/11/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3028/QĐ-BTNMT Quyết định số 3028/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Môi trường 07/11/2022 01/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3026/QĐ-BTNMT Quyết định số 3026/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 07/11/2022 01/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3025/QĐ-BTNMT Quyết định số 3025/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 07/11/2022 01/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2989/QĐ-BTNMT Quyết định số 2989/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ 04/11/2022 01/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2988/QĐ-BTNMT Quyết định số 2988/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 04/11/2022 01/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2979/QĐ-BTNMT Quyết định số 2979/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 03/11/2022 03/11/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬