View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
2298/BTNMT-TTTMT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 14/05/2021 14/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
2057/BTNMT-VP Vê việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 04/05/2021 04/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
2042/BTNMT-TĐKTTT Về việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 04/05/2021 04/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
836/QĐ-BTNMT Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam 04/05/2021 04/05/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
1993/BTNMT-TCMT Đề nghị các Bộ báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 29/04/2021 29/04/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
820/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 29/04/2021 29/04/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
1845/BTNMT-TĐKTTT Phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/04/2021 22/04/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
706/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/04/2021 15/04/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
1604/BTNMT-TNN Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 06/04/2021 06/04/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
1454/BTNMT-TCQLĐĐ Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất 30/03/2021 30/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬