View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
4209/BTNMT-KHTC V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2020 (Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ) 28/07/2021 28/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
4226/BTNMT-KHTC V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2020 (Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam) 28/07/2021 28/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
03/KH-BTNMT Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 27/07/2021 27/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
4119 /BTNMT-TCMT Về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19. 23/07/2021 23/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
1444/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 23/07/2021 23/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
1435/QĐ-BTNMT Về việc Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 22/07/2021 22/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
1432/QĐ-BTNMT Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội 21/07/2021 21/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Khuyến Tải về
1411/QĐ-BTNMT Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/07/2021 19/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3971/BTNMT-PC Về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 19/07/2021 19/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
1354/QĐ-BTNMT Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 12/07/2021 12/07/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬