View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
1310/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/06/2022 17/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
1310/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/06/2022 17/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
721/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/06/2022 16/06/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
729/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 16/06/2022 16/06/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
18-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". 16/06/2022 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng Tải về
19-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 16/06/2022 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng Tải về
20-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 16/06/2022 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng Tải về
21-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 16/06/2022 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng Tải về
3256/BTNMT-TNN Về việc vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2022 13/06/2022 13/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
687/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 07/06/2022 07/06/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬