View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công linh kiện nhựa 2.000 tấn sản phẩm/năm, các loại khuôn mẫu bằng kim loại 1.000 tấn sản phẩm/năm và lắp ráp thành phẩm 600.000 sản phẩm/năm”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬