View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Đức Hoàn Một, quy mô 36.000 con/năm” tại xã Kim Tân, huyện Ja Pa, tỉnh Gia Lai.
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬