View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 2, xã Nghĩa Tâm và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬