View_ChienLuocQuyHoach

Tìm chiến lược quy hoạch, kế hoạch

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
1 1 25/04/2022 25/04/2022 Ban cán sự đảng Bộ TN&MT   Tải về
1244/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 08 khu vực chưa thăm dò trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Son La 11/06/2021 11/06/2021 UBND Tỉnh Đặng Ngọc Hậu Tải về
0 Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường Năm 2022 04/12/2020 04/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường   Tải về
3370/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 06/11/2018 06/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3085/QĐ-BTNMT Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng CP về phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 10/10/2018 10/10/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
03/CTPH-BTNMT-HLG Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023 05/10/2018 05/10/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2964/QĐ-BTNMT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ TNMT 28/09/2018 28/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2973/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch của Bộ TNMT thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 28/09/2018 28/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2917/QĐ-BTNMT Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2018 21/09/2018 21/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
1100/QĐ-TTg Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 05/09/2018 05/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬