View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
64/2017/TT-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
22/12/2017
Ngày hiệu lực
05/02/2018
Trích yếu
Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬