View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
131/2021/NĐ-CP
Người ký
Vũ Đức Đam
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ký
30/12/2021
Ngày hiệu lực
15/02/2022
Trích yếu
Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬