View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
136/2021/NĐ-CP
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
31/12/2021
Ngày hiệu lực
15/02/2022
Trích yếu
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬