View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
03/VBHN-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
04/05/2021
Ngày hiệu lực
04/05/2021
Trích yếu
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Nội dung

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 Content Editor ‭[5]‬