View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
04/VBHN-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
04/05/2021
Ngày hiệu lực
04/05/2021
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nội dung

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 Content Editor ‭[5]‬