View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
02/VBHN-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
04/05/2021
Ngày hiệu lực
04/05/2021
Trích yếu
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Nội dung

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 Content Editor ‭[5]‬