View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
01/2021/TT-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
12/04/2021
Ngày hiệu lực
26/05/2021
Trích yếu
Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Nội dung

Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 Content Editor ‭[5]‬