View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
36/2020/TT-BTC
Người ký
Vũ Thị Mai
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Liên Bộ
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Ngày ký
05/05/2020
Ngày hiệu lực
05/05/2020
Trích yếu
Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn
Nội dung

Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan
nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn