View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
53/2020/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định của Chính phủ
File đính kèm
Ngày ký
05/05/2020
Ngày hiệu lực
01/07/2020
Trích yếu
Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nội dung

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải