View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng công trình hầm lò khai thác quặng thiếc gốc khu vực Ngòi Lẹm, xã Hợp Hòa và xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/07/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng công trình hầm lò khai thác quặng thiếc gốc khu vực Ngòi Lẹm, xã Hợp Hòa và xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬