View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Bộ luật
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/07/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/09/2022
Trích yếu
Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬