View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
24/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/06/2023
Trích yếu
Dự án: "Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý". Địa điểm dự án: phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Tường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ dự án: Công ty cổ phần Vinpearl. Quy mô diện tích khoảng: 33,8ha, trong đó, tổng diện tích đất ở là 67.610,38 m2, với tổng 657 căn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬