View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Đường từ Đồn Biên phòng Nhâm ra biên giới"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/06/2023
Trích yếu
Dự án: "Đầu tư xây dựng Đường từ Đồn Biên phòng Nhâm ra biên giới". Địa điểm: xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ dự án: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬