View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu đô thị mới Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/06/2023
Trích yếu
Dự án "Khu đô thị mới Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An". Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam. Phạm vi thực hiện dự án: Khu đất quy hoạch thực hiện dự án có diện tích khoảng 9,14ha thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Quy mô dự án: - Quy mô diện tích CCN: khoảng 9,14ha; Quy mô dân số: khoảng 1.500 người.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬