View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn – Tam Chúc) huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn – Tam Chúc) huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa”. Địa điểm thực hiện: xã Trầm Lộng, xã Hòa Lâm, Đội Bình, Lưu Hoàng và xã Hồng Quang thuộc huyện Ứng Hòa; xã Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Phạm vi Dự án: + Điểm đầu: Km35+870 giao với đường trục phía Nam tại Km31+800 (lý trình đường trục phía Nam). + Điểm cuối: Km49+095 giao với đường Hương Sơn - Tam Chúc. Quy mô Dự án: Với tổng chiều dài tuyến Dự án L=13,2km mặt cắt ngang B=21m (toàn tuyến có chiều dài 92,5km, hiện nay đã và đang đầu tư được 79,3km). -Xây dựng 04 nút giao bằng gồm: nút với đường trục phía Nam (vị trí đầu tuyến); nút giao với QL21B; nút giao với đường liên xã Hương Sơn; nút giao với đường Hương Sơn – Tam Chúc. -Xây dựng cầu vượt sông Đáy và sông Châu Giang (kênh Ngoại Độ). -Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt hệ thống tổ chức giao thông.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬