View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) – xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/06/2023
Trích yếu
Dự án: "Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) – xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La". Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Dự án với tổng chiều dài tuyến L = 28 km đi qua địa phận xã Cà Nàng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬