View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/06/2023
Trích yếu
Dự án: "Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An". Địa điểm thực hiện dự án: xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Minh Sáng. Phạm vi dự án: khu vực thực hiện dự án có diện tích 172.675,13 m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬