View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/06/2023
Trích yếu
Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước”. Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước. Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước có các hạng mục được đề xuất thực hiện nằm rải rác trên phạm vi 13 xã/ thị trấn thuộc 4 huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Đốp, Lộc Ninh.Bao gồm xã Tân Hiệp, Đồng Nơ (huyện Hớn Quản), xã Minh Long, Thành Tâm (huyện Chơn Thành), xã Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành, thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp), xã Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc An (huyện Lộc Ninh).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬