View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Thủy điện Nậm Cuổi 1B”.
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Thủy điện Nậm Cuổi 1B”. Địa điểm: xã Nậm Hàng, Hua Bum, Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Vũ Lai Châu.Tổng diện tích thực hiện Dự án: 10,26ha. Trong đó: Diện tích mặt bằng công trình (đập, lòng hồ, nhà máy, tuyến năng lượng, đường thi công vận hành, công trình phụ trợ + bãi thải, trạm phân phối) là 9,19ha; Diện tích công trình ngầm 1,07ha. Công suất: 7,5MW.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬