View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/06/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư xây dựng ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830). Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Bến Lức và huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Chủ dự án: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 9,37km, đi qua địa bàn huyện Bến Lức và huyện Cần Đước.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬