View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất cảm biến điện tử công suất 80.000.000 sản phẩm/năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/06/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất cảm biến điện tử công suất 80.000.000 sản phẩm/năm”. Chủ dự án: Công ty TNHH DKSK Sensor Vina. Dự án nằm tại KCN Việt Nam – Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬