View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu dân cư Ecolakes Mỹ Phước, quy mô 197,4 ha"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/06/2023
Trích yếu
Dự án "Khu dân cư Ecolakes Mỹ Phước, quy mô 197,4 ha".Địa điểm thực hiện Dự án: phường Thới Hòa và phường Chánh Phú Hòa, thị xã bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chủ dự án: Công Ty Cổ Phần Setiabecamex.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬