View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy gia công, sản xuất và lắp ráp thiết bị LED và thiết bị điện tử bằng công nghệ SMT"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/06/2023
Trích yếu
Dự án "Nhà máy gia công, sản xuất và lắp ráp thiết bị LED và thiết bị điện tử bằng công nghệ SMT". Địa điểm thực hiện dự án: Nhà máy A2B2 – Phân khu sản xuất khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬