View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng đường trung thế cấp điện cho Đồn biên phòng Châu Khê (553)/ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/06/2023
Trích yếu
Dự án "Đầu tư xây dựng đường trung thế cấp điện cho đồn biên phòng Châu Khê (553)/ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Vị trí thực hiện dự án: tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬