View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/06/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao”. Địa điểm thực hiện dự án: tại thôn Nặm Bún, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Trường Thịnh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬