View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất da thuộc thành da thành phẩm, nâng công suất từ 72.000.000 ft2/năm lên 96.000.000 ft2/năm (tương đương khoảng 9.408 tấn/năm)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/06/2023
Trích yếu
Dự án: "Nhà máy sản xuất da thuộc thành da thành phẩm, nâng công suất từ 72.000.000 ft2/năm lên 96.000.000 ft2/năm (tương đương khoảng 9.408 tấn/năm)". Địa điểm thực hiện dự án: Lô V2, KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ dự án: Công ty TNHH Prime Asia (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬