View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/06/2023
Trích yếu
Dự án "Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm". Dự án do Công ty Cổ phần DAP - Vinachem làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trong khu đất thuộc khuôn viên nhà máy hiện có của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thuộc Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬