View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm”. Dự án được thực hiện tại Lô D, Khu công nghiệp Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Chủ dự án: Công ty cổ phần gang thép Vũng Áng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬