View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo Nhật Hải Minh
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/05/2023
Trích yếu
Dự án: Trang trại chăn nuôi heo Nhật Hải Minh. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty Cổ phần chăn nuôi Nhật Hải Minh.Dự án có tổng diện tích 213.703 m2 thuộc thôn Buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia, thực hiện theo Quyết số 158/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo Nhật Hải Minh. Dự án với công suất 24.000 con heo thịt tương đương với 3.840 đơn vị vật nuôi.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬