View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Hưng Phú, quy mô 20.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 10.000 con”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Hưng Phú, quy mô 20.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 10.000 con”. Địa điểm thực hiện: xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Diện tích đất thực hiện Dự án 213.883 m2 tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư chăn nuôi Hưng Phú.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬