View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Lộc Phú, quy mô 18.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 22.000 con
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Lộc Phú, quy mô 18.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 22.000 con". Địa điểm thực hiện: thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Diện tích đất thực hiện Dự án 357.668,1 m2 tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Phú.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬