View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cụm công nghiệp Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/05/2023
Trích yếu
Dự án "Cụm công nghiệp Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên". Dự án được thực hiện tại phường Lương Sơn và phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬