View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sản xuất máy biến áp, thiết bị cảm ứng điện, điện tử Boulder (Việt Nam)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/05/2023
Trích yếu
Dự án “Sản xuất máy biến áp, thiết bị cảm ứng điện, điện tử Boulder (Việt Nam)”. Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng CN 06-5 thuộc Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Boulder (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬