View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sunway Communication Vietnam Subsidiary”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/05/2023
Trích yếu
Dự án “Sunway Communication Vietnam Subsidiary”.Dự án “Sunway Communication Vietnam Subsidiary” thực hiện trên khu đất có diện tích 9.422,1 m2 tại Lô CN08-2, KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Sunway Communication Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬