View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Texon Việt Nam - Điều chỉnh, nâng công suất”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/05/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy Texon Việt Nam - Điều chỉnh, nâng công suất”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô K-1-2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH Texon Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬