View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Công ty TNHH Blue & Green Việt Nam – sản xuất cáp phẳng linh hoạt dùng cho laptop, điện thoại thông minh 96.000.000 sản phẩm/năm"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/05/2023
Trích yếu
Dự án "Công ty TNHH Blue & Green Việt Nam – sản xuất cáp phẳng linh hoạt dùng cho laptop, điện thoại thông minh 96.000.000 sản phẩm/năm". Địa điểm thực hiện: Xưởng F2-1 (khu A), Lô A4, Đường NA1, khu công nghiệp Thới Hòa, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Blue & Green Việt Nam. Quy mô diện tích sử dụng đất của Dự án là 2.601,6 m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬