View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/05/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”.Dự án được thực hiện tại Khu F, lô F1 –F17 và Khu H, lô H1 – H18, Đường D3, Khu công nghiệp Đức Hòa III-Slico, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích sử dụng đất là 362.891m2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Tuấn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬