View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Sunshine Heritage Hà Nội)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/05/2023
Trích yếu
Dự án: “Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Sunshine Heritage Hà Nội)”. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh. Diện tích thực hiện dự án là 230,53ha.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬