View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/05/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”.Địa điểm thực hiện dự án: xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬