View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại bản Bà Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/05/2023
Trích yếu
Dự án "Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại bản Bà Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An". Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Thạch Ngàn. Địa điểm thực hiện dự án: tại thung Manh, bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích đất xây dựng dự án: 181.564,57 m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬