View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo - Dung Quất
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/05/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo - Dung Quất. Dự án được thực hiện tại vị trí số 12 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam – Singapore (KCN VSIP Quảng Ngãi), xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, có tổng diện tích khoảng 100.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Sedo Textile.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬