View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/05/2023
Trích yếu
Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình". Dự án được thực hiện tại xã Sào Báy và xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với quy mô diện tích 60,969 ha. Chủ dự án: Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬