View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/05/2023
Trích yếu
Dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành". Địa điểm thực hiện: huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành - Tỉnh Đồng Nai. Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 296 ha. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 39,04 km đi qua địa phận các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. - Điểm đầu tuyến: Km0+000 (Tại khoảng Km1789+196 theo lý trình QL1), thuộc địa phận huyện Xuân Lộc; - Điểm cuối: Tại vị trí giao với Hương lộ 10 hiện hữu trên địa bàn xã Sông Nhạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬